ESTIU SOBRE RODES

Es tracta d’una activitat per a infants d'entre 7 y 14 anys oberta a la ciutadania de forma gratuïta que té com a punt de trobada el Parc Ciclista Can Dubler. Tots/es els/les participants hauran de portar la seva pròpia bicicleta, guants (recomanable) i casc (obligatori). L'objectiu d' aquesta activitat és activar l’activitat física i promocionar l'ús de la bicicleta a la nostra ciutat fent ús d’infraestructures a l’aire lliure.
Data: 13-17 de juliol 2020
Lloc: Parc Ciclista Can Dubler

Dades personals del menor
Dades Pare/Mare/Tutor o tutora legal
Activitats
DIES I HORARIS DE LLIURE ASSISTÈNCIA A RODAR

DIES I HORARIS D’ACTIVITATS DIRIGIDES AMB TÈCNICS DE L’ESCOLA DE CICLISME


Autoritzacions